máy ép viên mùn cưa
(Thành viên: Nguyen Duc Anh)
Máy ép viên, ép khối Máy ép viên mùn cưa khuân vòng Máy ép viên mùn cưa XGJ  là kiểu ép ly tâm với thiết kế vòng ép kiểu hai tầng và trục ép,máy được chế tạo bởi hợp
0 VNĐ
Giá gốc: 10.000 VNĐ
Tiết kiệm
0%
Số người đã xem
1384
Ngày đăng
2013-06-04
Xem
Bảo ôn tấm Rockwool Hà Nguyên Phát
Thành viên: Nguyễn Thị Hạnh
900 VNĐ
Giá gốc: 1.000 VNĐ
Tiết kiệm
10 %
Số người đã xem
383

Ngày đăng

2013-05-31
Xem
500.000 VNĐ
Giá gốc: 500.000 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
385

Ngày đăng

2013-06-20
Xem
0 VNĐ
Giá gốc: 0 VNĐ
Tiết kiệm
10 %
Số người đã xem
357

Ngày đăng

2013-08-01
Xem
1.504 VNĐ
Giá gốc: 1.600 VNĐ
Tiết kiệm
6 %
Số người đã xem
435

Ngày đăng

2013-07-18
Xem
20.670.000 VNĐ
Giá gốc: 31.800.000 VNĐ
Tiết kiệm
35 %
Số người đã xem
377

Ngày đăng

2013-07-31
Xem
0 VNĐ
Giá gốc: 0 VNĐ
Tiết kiệm
%
Số người đã xem
1276

Ngày đăng

2013-05-16
Xem
1.000 VNĐ
Giá gốc: 1.000 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
492

Ngày đăng

2013-05-20
Xem
Vải thủy tinh cách nhiệt
Thành viên: Công Ty TNHH Hà Nguyên Phát
0 VNĐ
Giá gốc: 0 VNĐ
Tiết kiệm
%
Số người đã xem
464

Ngày đăng

2013-05-17
Xem
1.000 VNĐ
Giá gốc: 1.000 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
1005

Ngày đăng

2013-05-24
Xem
DỤNG CỤ INOX NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
Thành viên: Le Thi Phuong Lan
0 VNĐ
Giá gốc: 0 VNĐ
Tiết kiệm
%
Số người đã xem
469

Ngày đăng

2013-05-15
Xem
0 VNĐ
Giá gốc: 0 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
555

Ngày đăng

2013-05-31
Xem
Bảo ôn đường ống lạnh Superlon, Malaysia.
Thành viên: Nguyễn Thị Hạnh
10.000 VNĐ
Giá gốc: 10.000 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
697

Ngày đăng

2013-05-20
Xem
22.000 VNĐ
Giá gốc: 22.000 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
387

Ngày đăng

2013-06-20
Xem
980 VNĐ
Giá gốc: 1.000 VNĐ
Tiết kiệm
2 %
Số người đã xem
618

Ngày đăng

2013-05-22
Xem
1.000 VNĐ
Giá gốc: 1.000 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
413

Ngày đăng

2013-06-14
Xem
bàn inox ghế inox
Thành viên: Le Thi Phuong Lan
0 VNĐ
Giá gốc: 0 VNĐ
Tiết kiệm
%
Số người đã xem
427

Ngày đăng

2013-05-15
Xem
1.500.000 VNĐ
Giá gốc: 1.500.000 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
381

Ngày đăng

2013-08-21
Xem
cao su cách nhiệt dạng tấm dày 6mm, 10mm, 13mm
Thành viên: Nguyễn Thị Hạnh
1.000 VNĐ
Giá gốc: 1.000 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
1182

Ngày đăng

2013-05-17
Xem
18.000.000 VNĐ
Giá gốc: 18.000.000 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
1846

Ngày đăng

2013-05-28
Xem
1.000 VNĐ
Giá gốc: 1.000 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
560

Ngày đăng

2013-06-14
Xem
Bảo ôn tấm Rockwool Hà Nguyên Phát
Thành viên: Nguyễn Thị Hạnh
1.000 VNĐ
Giá gốc: 1.000 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
490

Ngày đăng

2013-05-20
Xem
ống cách nhiệt sợi thủy tinh Hà Nguyên Phát
Thành viên: Nguyễn Thị Hạnh
1.000 VNĐ
Giá gốc: 1.000 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
459

Ngày đăng

2013-05-20
Xem
cách nhiệt đường ống nước lạnh
Thành viên: Nguyễn Thị Hạnh
0 VNĐ
Giá gốc: 0 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
497

Ngày đăng

2013-05-17
Xem
22.000 VNĐ
Giá gốc: 22.000 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
393

Ngày đăng

2013-06-20
Xem
1.000 VNĐ
Giá gốc: 1.000 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
540

Ngày đăng

2013-05-29
Xem
ống cách nhiệt sợi thủy tinh Hà Nguyên Phát
Thành viên: Nguyễn Thị Hạnh
0 VNĐ
Giá gốc: 0 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
557

Ngày đăng

2013-05-17
Xem
27.000.000 VNĐ
Giá gốc: 27.000.000 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
360

Ngày đăng

2013-07-05
Xem
1.000 VNĐ
Giá gốc: 1.000 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
415

Ngày đăng

2013-06-14
Xem
25.000.000 VNĐ
Giá gốc: 25.000.000 VNĐ
Tiết kiệm
0 %
Số người đã xem
397

Ngày đăng

2013-05-18
Xem
112.000 VNĐ
Giá gốc: 160.000 VNĐ
Tiết kiệm
30 %
Số người đã xem
492

Ngày đăng

2013-05-29
Xem